top of page

Reglement van de wedstrijd Poils & Plumes - Pairi Daiza

Onder toezicht van mevrouw Alexandre Marlène, gerechtsdeurwaarder, van het kantoor Alexandre et Vleugels - Eigenbrakel.

Deelnemen aan de wedstrijd Poils & Plumes - Pairi Daiza impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement door de deelnemers en de toepassing ervan door het organiserende bedrijf: Poils & Plumes

Deelnemen is voorbehouden voor alle meerderjarige klanten van Poils & Plumes die een aankoop doen in de periode van 27 maart tot 16 april 2023.

Dezelfde persoon mag zich niet onder verschillende identiteiten, postadressen en e-mailadressen inschrijven. Wie tijdens de actieperiode meermaals langskomt in de winkel, maakt wel meer kans op een prijs.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk voor alle natuurlijke personen van ten minste 18 (achttien) jaar die burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk zijn, met uitzondering van de personeelsleden van het organiserende bedrijf, hun technische dienstverleners, elke sponsor of adverteerder en hun directe familie die onder hetzelfde dak woont.

Enkel personen die in België en aangrenzende Franse regio's (Nord-Pas-de-Calais – Picardie et Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine) verblijven, komen evenwel in aanmerking voor het verkrijgen van de prijs/prijzen.

Gegevensbescherming

De Poils & Plumes-winkels kunnen de deelnemers persoonlijke informatie vragen, waarvan een deel verplicht is omdat ze essentieel is voor de verwerking van de levering van de prijzen.

Poils & Plumes verbindt zich ertoe om:

• De via de formulieren verzamelde persoonlijke gegevens niet openbaar te maken.

• Deze gegevens niet door te geven of te verkopen.

• Deze gegevens tegen diefstal te beschermen naar best vermogen van zijn hardware, software en medewerkers.

• Persoonlijke gegevens zullen zonder toestemming van de deelnemer niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze noodzakelijk voor het correcte verloop van de wedstrijd. Dit kan het versturen van de prijzen inhouden, maar ook het bekendmaken van de winnaars (naam en voornaam met uitsluiting van andere persoonlijke gegevens) via de Facebook-pagina van Poils et Plumes Belgium, de website www.poilsetplumes.be of in de Poils & Plumes-winkels via de verschillende communicatiekanalen waarover ze beschikken.

Overeenkomstig artikel 40 van wet 78-17 van 6 januari 1978, de wet 'Informatica en Vrijheden', hebben de deelnemers recht op inzage, wijziging, rechtzetting en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Deelnemers kunnen dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via de rubriek Contact op de website www.poilsetplumes.be.

 

Prijzen

De prijzen:
1 hoofdprijs: 1 overnachting voor 4 personen (2 volwassenen + 2 kinderen) in 'The Native House' in dierentuin Pairi Daiza ter waarde van circa €720, te boeken in de periode van 1 september 2023 t.e.m. 07 januari 2024.
105 prijzen van 2 volwassenentickets voor Pairi Daiza (waarde €88).

6 van de 2 volwassenentickets krijgen ook een 'Animal Adventure' voor een exclusieve ontmoeting met de tapirs (waarde €55).

De trekking van de winnaars vindt plaats op woensdag 19 april door mevrouw ALEXANDRE Marlène, of eventueel haar plaatsvervanger, gerechtsdeurwaarder van kantoor Alexandre et Vleugels, Chaussée Bara 68/A, 1420 Eigenbrakel www.huissieralexandre.be

Per Poils & Plumes-winkel worden minstens 3 prijzen verloot (35 winkels). De resterende prijzen, waaronder de hoofdprijs, worden willekeurig toegewezen.

Eén persoon kan maar één prijs winnen, ongeacht het aantal inzendingen voor de wedstrijd.

Elke deelnemer aan de wedstrijd die via e-mail een aanvraag indient bij de deurwaarder, kan gratis een kopie krijgen van het proces-verbaal van de loting.

De prijs wordt aanvaard zoals bekendgemaakt. De winnaar/winnares kan geen andere prijs vragen, om welke reden dan ook.

Poils & Plumes zal geen - rechtstreekse - diensten of waarborgen verlenen, aangezien de prijs enkel de uitreiking omvat.

Poils & Plumes zal binnen 2 weken na de trekking (op woensdag 19 april door de gerechtsdeurwaarder) telefonisch of via het e-mailadres dat bij de deelname aan deze wedstrijd is meegedeeld, contact opnemen met de winnaar/winnares om hem/haar te bevestigen dat hij/zij gewonnen heeft.

Als de winnaar/winnares binnen 2 weken na het eerste contact door Poils & Plumes zijn/haar prijs niet uitdrukkelijk aanvaardt en zijn/haar contactgegevens niet uitdrukkelijk bevestigt, wordt ervan uitgegaan dat hij/zij door niet te reageren afziet van zijn/haar prijs. De niet opgeëiste prijs zal worden toegewezen aan de eerste persoon die door de gerechtsdeurwaarder willekeurig wordt gekozen uit de 'pool van winnaars'. Als ook een tweede prijs niet wordt opgeëist, wordt deze toegewezen aan de tweede persoon die door de gerechtsdeurwaarder willekeurig wordt gekozen uit de 'pool van winnaars' enzovoort.
De eerste persoon uit de 'pool van winnaars' krijgt de prijs van de persoon die afziet van zijn of haar prijs en die het hoogst in de ranking van daadwerkelijke winnaars staat; de tweede persoon uit de pool krijgt de prijs van de persoon die afziet van zijn of haar prijs en die lager in de ranking staat en zo verder in chronologische volgorde.

Poils & Plumes kan geenszins aansprakelijk worden gesteld als het door de deelnemer meegedeelde postadres onnauwkeurig, onvolledig of onjuist is.

bottom of page